Home

ART-tist is een kunstenaarscollectief van zowel Gentse, Vlaamse als buitenlandse kunstenaars. De expo’s combineren bekende vaste waarden met beloftevol opkomend talent. In 2022 zetten we de 13e expo op poten. Lees er meer over via deze link.

De kunstenaars maken werken waarin de mens en zijn leefwereld centraal staan. De werken vallen onder de “klassieke kunsten” of “fine arts”. De groep werkt regelmatig samen met Kunsthoek vzw (Evergem).

ART-tist organiseert om de 2 à 3 jaar een collectieve tentoonstelling in het landgoed De Campagne te Drongen. Los van deze grote groepstentoonstelling exposeren de kunstenaars ook individueel of collectief binnen andere evenementen.

Sinds 2012 werkt ART-tist samen met curatoren. Dit verruimt de horizon en laat toe om kennis en ervaringen te delen en de inspanningen bij het opzetten van events meermaals te gaan inzetten. 2019 vierde ART-tist 20jaar exposeren met Expo Magie.


Met speciale dank aan CONVAS, BARLUFIN & Tic-Tac